مرکز تخصصی ریموو ابرو در ستارخان تهران

ریموو ابرو

ریموو ابرو یا پاک کردن تاتوی قدیمی ابرو با استفاده از دستگاه خاصی انجام می‌شود که باعث حذف رنگ‌های اضافی ابرو می‌شود و در نتیجه ابرو به شکل خود باز می‌گردد. این روش برای حذف تاتوی ابرو و حتی حذف بعضی از نقاط تیره و خالکوب پوست صورت از جمله ابرو، بورچ، مکانیکال و فراصوتی …

ریموو ابرو ادامه مطلب »